OM laten rectificeren na lichtzinnige vervolging die uitmondt in vrijspraak?

Na een lichtzinnige vervolging door het OM en onschuldig te zijn bevonden in een strafzaak, zou vaker overgegaan moeten worden tot rectificatie in de landelijke of plaatselijke media.

Dat betoogt strafrechtadvocaat Michiel van Stratum op LinkedIn. Hij slaat aan op een rectificatie die eind januari in drie kranten werd geplaatst. Daarin staat:

“Bij vonnis van de rechtbank van 12 oktober 2022 is de Staat der Nederlanden veroordeeld om de navolgende rectificatie te plaatsten.

In 2007 heeft het Openbaar Ministerie een uitgebreid strafrechtelijk onderzoek ingesteld tegen onder meer de heer Nour-Eddine Lemallam en de vennootschappen NNL B.V. en NEL B.V., waarvan de heer Lemallam enig aandeelhouder en bestuurder is.

Bij vonnis van de rechtbank Rotterdam van 16 december 2015 is de heer Lemallam vrijgesproken van alle hem ten laste gelegde strafbare feiten. Uit dit strafvonnis, dat inmiddels onherroepelijk is geworden, blijkt dat de heer Lemallam onschuldig is aan de misdrijven waarvan hij is verdacht en die hem ten laste zijn gelegd. Dit strafvonnis impliceert dat is gebleken dat NNL B.V. en NEL B.V. deze misdrijven evenmin hebben gepleegd.

De heer Lemallam is ten onrechte aangetast in zijn eer en goede naam door het strafrechtelijke optreden tegen hem en door de openbare uitlatingen daarover van het Openbaar Ministerie.

Deze rectificatie dient om dit recht te zetten.”

Van Stratum: “Politie en OM zijn er altijd goed in na een aanhouding uitbundig en enthousiast met persberichten te strooien, maar daarna is het vaak angstvallig stil. Vrijgesproken verdachten en de directe omgeving blijven echter vaak achter met schaamte, reputatieschade en hinder, waar meestal geen oog voor is. Schadevergoeding is dan enkel een doekje voor het bloeden. Verplichte rectificatie, als daar prijs op wordt gesteld, kan dan enig herstel zijn.”

Zie ook:
‘Vrijgesproken? Dan moet Google dat wel laten zien’ (Steven de Jong, NRC, 14 april 2020)
Aboutaleb ‘walgt’ van agenten die logen in proces-verbaal (NOS, 24 november 2022)